Náš tým


MUDr. Dana Růžičková

Odborná způsobilost v oboru algeziologie a paliativní medicíny, interní medicíny, diabetologie
Specialisované kurzy obezitologie, metabolismu, výživy
Přednášková činnost

Praxe:
Interní oddělení nemocnice, diabetologická ambulance – sekundární lékař
Oddělení následné péče – primář
Hospic – sekundární lékař
Ambulance pro léčení bolesti – odborný lékař


Petra Nováková

Specializovaná způsobilost v oboru Aplikovaná fyzioterapie s označením specialisty Odborná fyzioterapeutka


Soňa Vlčková

Specialistka na Vojtovu metodu, především u dětských pacientů
Kurz neurofacilitačních technik u dětí s hybnou mozkovou poruchou
Kurz rehabilitace u kardiologicky nemocných
Tématický kurz techniky dle Bobatha
Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů.
Speciální výkony v myoskeletální medicíně